logo
Imprimir
-- | :hs
•CATALUNYA

CaixaBank passa a formar part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019

L'Índex d'Igualtat de Gènere 2019 incorpora 230 empreses que són pioneres en el seu compromís amb la transparència en els informes sobre gènere al treball

CaixaBank passa a formar part de l'Índex d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2019 (GEI, per les seves sigles en anglès), que distingeix a aquelles companyies compromeses amb la transparència en els informes sobre gènere i amb el foment de la igualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral.

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el talent de les persones són alguns dels pilars clau de la cultura CaixaBank. Sota aquest context, s'han impulsat diverses iniciatives amb l'objectiu de reforçar el rol de la dona a l'entitat, com el programa Wengage, enfocat a afavorir la igualtat de gènere. En aquest sentit, Bloomberg ha reconegut a CaixaBank per promoure un model de treball on la diversitat és un factor destacat i positiu.

L'índex, que ha duplicat el seu volum des de l'any 2018, inclou empreses procedents de 10 sectors amb seu a 36 països i regions. En conjunt, aquestes empreses sumen una capitalització borsària combinada de 9 bilions de dòlars i donen feina a més de 15 milions de persones, 7 dels quals dones, a tot el món. Aquest any, l'índex compta per primera vegada amb la representació de tretze mercats, entre els quals s'inclouen l'Argentina, la Xina, Israel i Sud-àfrica.

Les organitzacions incloses en l'edició d'aquest any han establert un nou estàndard de transparència com a base del seu compromís empresarial. Voluntàriament, aquestes entitats estan divulgant públicament els números que hi ha després de les seves accions per a aconseguir avanços en igualtat de gènere. De fet, l'Índex valora el benefici col·lectiu que suposa la transparència, ja que, amb més accés a dades, es poden identificar problemes, desenvolupar solucions i rendir comptes.

El marc per a informes estandarditzats de Bloomberg ofereix a les empreses de capital obert l'oportunitat de publicar informació sobre com fomenten la igualtat de gènere a quatre àrees diferents: estadístiques de l'empresa, polítiques, compromís amb la comunitat i productes i serveis. S'inclouen en el GEI les empreses que aconsegueixen una puntuació per sobre d'un llindar establert, basat en l'abast del qual publiquen i en la consecució de les millors estadístiques i polítiques. La demanda de productes i serveis que utilitzin dades ambientals, socials i de governança ha experimentat un increment notable en els últims anys, i és que un nombre creixent d'inversors volen incorporar aquestes dades a les seves decisions d'inversió. Així i tot, actualment només el 10% de les empreses seleccionables publiquen les seves polítiques i pràctiques sobre gènere en el treball.

La informació que publiquen les empreses que formen el GEI 2019 proporciona una visió àmplia i completa sobre com les empreses de tot el món inverteixen en les dones. Segons dades del GEI:

 Les dones van experimentar un increment del 40% en posicions executives entre els exercicis 2014-2017.

 El 60% de les empreses porten a terme anàlisi duen a terme anàlisi de remuneracions per a identificar variacions de sou per raó de gènere i tancar la bretxa salarial del 20% de mitjana (18% de mitjana a Amèrica, Europa, Àfrica i Orient Mitjà i 26% a Àsia-Pacífic).

 Un 34% tenen en marxa programes per a contractar dones que volen reprendre la seva carrera després d'una pausa.

Per als treballadors als Estats Units, la baixa per tenir un fill és, de mitjana, de 13 setmanes per al cuidador principal i de 5 per al cuidador secundari.

 El 43% de les empreses cobreixen la reassignació sexual en assegurances mèdiques.

 El 68% de les empreses avaluen tot el seu màrqueting i publicitat abans de la seva publicació per a evitar que sigui esbiaixat.

CaixaBank i el programa Wengage

CaixaBank compta amb el programa Wengage per a impulsar la igualtat de gènere i reforçar el rol de les dones a l'empresa i la societat. La iniciativa té una doble vessant: interna, amb una sèrie d'accions dirigides a incrementar el número i la visibilitat de les dones en posicions directives i impulsar el talent i el desenvolupament professional; i externa, amb activitats dirigides al públic general per a divulgar la igualtat d'oportunitats i el valor de la diversitat.

Wengage pertany al Pla de Diversitat de CaixaBank, que busca fomentar la diversitat en totes les seves dimensions, incloent-hi, a més de la de gènere, la funcional i la generacional. Entre les accions internes incloses dins de Wengage destaquen els plans de mentoring femení, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional. Wengage també aposta per les mesures que fomenten la conciliació i que permeten a homes i dones compatibilitzar el seu desenvolupament professional amb la vida personal i familiar.

Respecte a les activitats externes, CaixaBank desenvolupa conferències i debats sobre diversitat a la seva xarxa d'oficines. El programa Wengage també compta amb línies d'acció vinculades a l'esport, entre les quals destaca el patrocini de CaixaBank a la selecció femenina de bàsquet i l'organització de xerrades sobre lideratge dirigides a empresàries i directives a càrrec de les exjugadores Elisa Aguilar i Isabel Sánchez.

D'altra banda, dins de Wengage s'inclou també l'organització del "Premi Dona Empresària" de CaixaBank, creat per a identificar i reconèixer a les dones empresàries líders a Espanya. L'entitat ha creat també, amb el suport de Microsoft, els Premis WONNOW STEM, per reconèixer l'excel·lència entre les alumnes matriculades en l'últim curs de carreres STEM -Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques- de totes les universitats espanyoles.

Així mateix, l'entitat està adherida a diversos programes internacionals per a impulsar la igualtat de gènere, com la iniciativa Women's Empowerment Principles, de Nacions Unides; l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, "Més dones, millors empreses" per a una major representativitat de la dona en posicions directives; el Charter de la Diversitat, per a fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries; i l'Observatori Generació i Talent que promou la gestió de la diversitat generacional.

Gràcies a aquest compromís, CaixaBank compta amb la Certificació efr (Empresa Familiarment Responsable) de la Fundació Masfamilia, que acredita el seu model de millora contínua en matèria d'igualtat i conciliació. D'altra banda, l'entitat ha estat mereixedora de diversos reconeixements pel seu impuls del paper de la dona en l'àmbit laboral, com el premi 25è aniversari de la FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries).

CaixaBank ha aconseguit els seus objectius d'augment de dones en posicions directives marcats en el Pla Estratègic 2015-2018, amb un 39,1% de dones directives, un dels percentatges més alts del sector.
Link:
http://catalunyanoticies.com/noticia/24949_caixabankpa-aaformarpartdelindexdigualtatdegeneredebloomberg2019-1.htm